Onedrive on UBuntu

Đối với đa số người, việc di chuyển qua Linux là điều không hề dễ bởi vì thiếu một số yếu tố rất quan trọng trong công việc thường ngày. One drive là một trong những điều như vậy.

Để cài đặt và sử dụng Onedrive trên Ubuntu các bạn làm theo hướng dẫn sau:

Cập nhật APT bằng lệnh

sudo apt update

Cài đặt onedrive cli

sudo apt install onedrive

Để khởi tạo cho lần chạy đầu tiên bạn cần phải đăng nhập onedrive, việc làm này chỉ thực hiện một lần. Bạn gõ lệnh

onedrive

Ngay lập tức onedrive cli sẽ yêu cầu bạn đăng nhập bằng cách copy link như hình dưới , mở trình duyệt và duyệt link sau đó sẽ thực hiện đăng nhập

Sau khi đăng nhập, bạn copy hết đường dẫn mà trình duyệt trả về sau khi đăng nhập và copy vào terminal

Đăng nhập thành công, bạn gõ lần lượt hai lệnh dưới và chờ hệ thống đồng bộ

systemctl --user enable onedrive
systemctl --user start onedrive

Chúc mừng bạn, kiểm tra thư mục Onedrive trong Home folder nhé.