Viber ubuntu 20.04

Dành cho những ai đang gặp khó khăn khi cài đặt viber trên Ubuntu 20.04 nói chung (không riêng gì ubuntuvn respin). Thường gặp lỗi sau: Viber cài đặt từ Thư viện phần mềm (Software) không gõ được Tiếng Việt, Viber tải từ trang chủ Viber không cài được hoặc cài được thì bị lỗi. Ubuntuvn respin đã chỉnh sửa một chút ở gói cài đặt và đóng gói lại Viber để fix lỗi này. Mời các bạn download về và dùng, nhớ là Ubuntuvn respin hoặc Ubuntu 20.04, các version khác chưa test.

 

Download tại đây